Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Koordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego - Pododdział Chirurgii Naczyniowej i pełnienie dyżurów medycznych przez pielęgniarkę w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego oraz Pododdziale Chirurgii Naczyniowej i Pododdział Chirurgii Onkologiczneji