Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych przez pielęgniarkę w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego i Pododdziale Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Onkologicznej