Ogłoszenia

07

stycznia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym

07

stycznia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje pełnienie dyżurów medycznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym wraz z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu.