Konkurs ofert 49/2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, Pododdziale Chirurgii Naczyniowej, Pododdziale Chirurgii Onkologicznej, pełnienie dyżurów stacjonarnych 24 godzinnych - dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Naczyniowej Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego


Opublikowano: 07 października 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2020, 15:09