Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Kardiologicznym z funkcją zastępcy Kierownika, koordynowanie pracy w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej i Kierowanie Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej