Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych, udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Gastroenterologicznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Pracowni Endoskopowej