Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego