Ogłoszenie na konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji dot kwalifikacji pacjentów do leczenia endowaskularnego oraz nadzór nad wykonywaniem zabiegów endowaskularnych chorób tętnic szyjnych (domózgowych) w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego