Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, Pododdziale Chirurgii Naczyniowej i Pododdziale Chirurgii Onkologicznej, pełnienie dyżurów medycznych stacjonarnych 24 godzinnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, Pododdziale Chirurgii Naczyniowej i Pododdziale Chirurgii Onkologicznej oraz pełnienie dyżurów medycznych pod telefonem i na wezwanie w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, Pododdziale Chirurgii Naczyniowej i Pododdziale Chirurgii Onkologicznej