Konkurs odert nr 69/2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej, udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów pod telefonem i na wezwanie na Bloku Operacyjnym i Sali Hybrydowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym - Pracowni Elektrofizjologii, kontroli stymulatorów i kardiowerterów 


Opublikowano: 03 grudnia 2019 r.

Autor: Anna Wierzbowska

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2019, 14:00