Konkurs ofert 66/2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, Pododdziale Chirurgii Naczyniowej, Pododdziale Chirurgii Onkologicznej, pełnienie dyżuru stacjonarnych 24 godzinnych - dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Naczyniowej Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, pełnienie dyżuru pod telefonem w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego


Opublikowano: 03 grudnia 2019 r.

Autor: Anna Wierzbowska

Ostatnia aktualizacja: 17.12.2019, 10:40