Konkurs ofert nr 59/2019

Przedmiot postępowania konkursowego obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego, wykonywanie zabiegów (artroskopowych, rekonstrukcji kości oraz ednoprotezoplastyki) oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

Ogłoszenie


Opublikowano: 02 grudnia 2019 r.

Autor: Anna Wierzbowska

Ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, 14:41