Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych przez pielęgniarkę w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego oraz Pododdziale Chirurgii Naczyniowej i Pododdziale Chirurgii Onkologicznej