Konkurs ofert 8/2020 na pełnienie dyżuru medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym