Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Kardiologii, Pododdziale Rehabilitacji Kardiologicznej, udzielanie świadczeń zdrwotnych w Oddziale Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Poradni Rehabilitacji Kardiologcznej