Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów medycznych oraz wykonywanie procedur w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego