Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Kardiologii, Pododdziale Rehabilitacji Kardiologicznej, udzielanie świadczeń w Oddziale Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej oraz w Poradni Rehabilitacji Kardiologicznej