Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich i pełnienie dyżurów medycznych pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym