Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki na rzecz pacjentów MSS w Ostrołęce nr 35_2020