Konkusr ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów na wezwanie i pod telefonem przez pielegniarkę w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej