Konkurs ofert 61/2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki  specjalistycznej w Poradni Onkologicznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego wraz z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem  Chirurgii Onkologicznej  i pełnienie dyżurów na wezwanie w Oddziale Chirurgii Ogólnej  im. dr.  Jerzego Olszewskiego z Pododdziałami Chirurgii Onkologicznej wraz z pełnieniem funkcji  Kierownika Pododdziału Chirurgii Onkologicznej i Zastępcy Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego (dot. Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego bez Pododdziałów), oraz pełnienie dyżuru medycznego stacjonarnego w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego z  Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej


Opublikowano: 02 grudnia 2019 r.

Autor: Anna Wierzbowska

Ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, 14:31