Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opisywania radiologicznych badań diagnostycznych przez lekarza radiologa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej