Konkurs ofert nr 68/2019

Przedmiot postępowania obejmuje udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego,  Pododdziale Chirurgii Naczyniowej, Pododdziale Chirurgii  Onkologicznej, pełnienie dyżurów na wezwanie w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, pełnienie dyżuru stacjonarnego 24 godzinnego: dyżur medyczny w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego z  Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej.


Opublikowano: 03 grudnia 2019 r.

Autor: Anna Wierzbowska

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2019, 14:01