Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Chirurgii Onkologicznej Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego w zakresie wykonywania zabiegów i konsultacji specjalistycznych, udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Onkologicznej oraz uczestnictwo w konsyliach onkologicznych