Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki na rzecz pacjentów MSS w Ostrołęce