Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych przez pielęgniarkę w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej i Oddziale Kardiologii