Konkur ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Naurologicznym wraz z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu, udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej oraz Kierowanie Zakładem Rehabilitacji, koordynowanie pracą związaną z utworzeniem Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej