Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Dziecięcym wraz z pełnieniem funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału Dziecięcego