Konkurs ofert 56/2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chorób Wewnętrznych


Opublikowano: 11 listopada 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2020, 15:07