Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów medycznych, pełnienie dyżurów pod telefonem i na wezwanie w Oddziale Chorób Wewnętrznych, udzielanie konsultacji diabetologicznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Diabetologicznej