Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Dziecięcym