Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (ambulatoryjnej i "wyjazdowej" - w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy)