Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urazowo-Ortopedycznej