Ogłoszenia

17

stycznia

2020

Konkurs ofert na pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej - część zabiegowa

21

listopada

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

11

listopada

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (ambulatoryjnej i "wyjazdowej" - w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy oraz porad telefonicznych) w obrębie Miasta Ostrołęki

11

listopada

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chorób Wewnętrznych

07

listopada

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego, wykonywanie zabiegów (artroskopowych, rekonstrukcji kości oraz ednoprotezoplastyki) oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

18

października

2019

 Przedmiot konkursu obejmuje koordynowanie funkcjonowania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

18

października

2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowanie Oddziałem Kardiologicznym

10

października

2019

 Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Nefrologicznej dla dzieci.

08

października

2019

 Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

08

października

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, Pododdziale Chirurgii Naczyniowej, Pododdziale Chirurgii Onkologicznej, pełnienie dyżuru stacjonarnych 24 godzinnych - dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Naczyniowej Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego

07

października

2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, Pododdziale Chirurgii Naczyniowej, Pododdziale Chirurgii Onkologicznej, pełnienie dyżurów stacjonarnych 24 godzinnych - dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Naczyniowej Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego

04

października

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

04

października

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżuru pod telefonem i na wezwanie na Sali Hybrydowej i Bloku Operacyjnym przez technika elektroradiologii

04

października

2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

04

października

2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej Świątecznej Opiece Zdrowotnej (ambulatoryjnej i "wyjazdowej" - w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy oraz porad telefonicznych) w obrębie Miasta Ostrołęka

11

września

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (ambulatoryjnej i "wyjazdowej" - w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy oraz porad telefonicznych) w obrębie Miasta Ostrołęki

08

sierpnia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Reumatologicznej

05

lipca

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Endokrynologiczno-Ginekologicznej

20

lutego

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zabiegi endoprotezoplastyki, zabiegów operacyjnych rewizyjnych oraz artroskopowych.

07

stycznia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym