Pielęgniarka w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego  w Ostrołęce informuje  o możliwości zatrudnienia na stanowisku:

·         wymagane wykształcenie - wyższe o kierunku pielęgniarskim , kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej opieki lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

·         staż pracy  - mile widziany , 

·         umiejętności - w zakresie praktyki pielęgniarskiej, praca w zespole, szybkie podejmowanie decyzji, odpowiedzialność , zdyscyplinowanie, radzenie sobie          w sytuacjach stresowych, zdolności manualne, 

·         dodatkowe kwalifikacje - obsługa komputera,    

 

-  wymagane dokumenty wraz z ofertą:

a) list motywacyjny

b) CV,

c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe tj. dyplom ukończenia 

szkoły , prawo wykonywania zawodu, kursy  kwalifikacyjne

d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji wg. załączonego wzoru

 

  oferta  ważna do czasu pozyskania pracownika


Opublikowano: 10 lutego 2020 r.

Autor: Krzysztof Sobolewski

Ostatnia aktualizacja: 10.02.2020, 14:30