Kierownik - lekarz kierujący Oddziałem Chorób Wewnętrznych

Praca w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym 

w Ostrołęce  im. dr. J. Psarskiego 

                                                                                                                                                                                                                                                           Ostrołęka, dnia 04.01.2023r.

MSS-NPP-PPO-110/1/23/KP

                  

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje o możliwości zatrudnienia na stanowisku :

   

- Kierownik - lekarz kierujący Oddziałem Chorób Wewnętrznych :

·         wymagane wykształcenie - wyższe z tytułem zawodowym lekarz oraz specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych;

·         staż pracy  -  minimum 8 lat;

·         umiejętności - zgodne z wykształceniem medycznym;

·         dodatkowe kwalifikacje - obsługa komputera;

 

- wymagane dokumenty wraz z ofertą:

a) list motywacyjny,

b) CV,

c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe tj. dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu, kursy kwalifikacyjne, 

d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji wg. załączonego wzoru.

 

oferta ważna do czasu pozyskania pracownika


Opublikowano: 05 stycznia 2023 r.

Autor: Karolina Piekarska

Ostatnia aktualizacja: 05.01.2023, 07:36