lekarz (młodszy asystent) lub starszy lekarz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

MSS-NPP-PPO-110/45a/20/MM                                                              Ostrołęka, dnia  16.04.2020 r.

 

                  

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje  o możliwości zatrudnienia na stanowisku:

 

 -   lekarz( młodszy asystent ) lub starszy asystent lekarz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;                                  

 

·       wymagane wykształcenie - wyższe medyczne lekarz /tytuł specjalisty lub rozpoczęta specjalizacja;

·       staż pracy  -  mile widziany lub minimum  7 lat - starszy asystent lekarz;

·       dodatkowe kwalifikacje - obsługa komputera;

·       umiejętności - zgodnie z wykształceniem medycznym; 

- wymagane dokumenty wraz z ofertą:

a) list motywacyjny

b) CV,

c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe  tj. dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu, kursy kwalifikacyjne

d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji wg. załączonego wzoru.

oferta ważna do pozyskania pracownika.


Opublikowano: 16 kwietnia 2020 r.

Autor: Monika Mierzejewska

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2020, 13:50