Osiągnięcia

Rozwój placówki to nie tylko rozwój infrastruktury, ale także rozwój zawodowy pracowników i podążanie za nowymi wymaganiami i wyzwaniami. Stąd też myślenie o podnoszeniu jakości, uzyskanie i utrzymywanie Certyfikatu Akredytacyjnego i Międzynarodowego Certyfikatu Jakości wg Normy ISO 9001.

Od połowy 2000 r. szpital nasz jest członkiem Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. W celu rozwijania indywidualnych umiejętności kontroli i propagowania zdrowego stylu życia oraz kształtowania odpowiedzialności za własne postępowanie wobec środowiska, od 1999 r. działa we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym "Szkoła Promocji Zdrowia".

Osiągnięciem ostatnich lat jest zbudowanie nowego Szpitala i wyposażenie go w szereg nowoczesnych aparatów i sprzętu medycznego, a także wprowadzanie nowych rodzajów działalności medycznej. Pacjenci mają sale z łazienkami. Obok łóżek - telefony stacjonarne. Są także osobne pokoje do spotkań z odwiedzającymi. Dużym ułatwieniem dla pracowników jest funkcjonujący system poczty pneumatycznej.

Od 1996 r. pracuje tomograf komputerowy i mammograf, a od 2001 r. wykonujemy skomplikowane badania koronarograficzne.
W 2003 r. uruchomiono Zakład Chemioterapii oraz bardzo nowoczesny Blok Operacyjny z 6 salami operacyjnymi oraz 9 stanowiskami wybudzeniowymi. Blok Operacyjny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt. Wykorzystano tu możliwość nagrywania i monitorowania przebiegu zabiegów w systemie audio-wideo.

W 2005 r. został zainstalowany i rozpoczął pracę nowoczesny 64 rzędowy Tomograf Komputerowy, dzięki któremu jakość badań jest doskonałej jakości, a czas badania znacznie skrócony. Tak nowoczesny tomograf komputerowy pozwala na wykonanie w ciągu kilku zaledwie sekund badań w zakresie różnych okolic ciała. Od 2007 r. uruchomiony został, jeden z niewielu w Polsce "Ostry dyżur wieńcowy", a od 2011 roku działa Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Analizowaliśmy także demografię zachorowań na choroby powodowane m.in. miażdżycą, i chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom społecznym, jakie z tym się wiążą, a także w pełni wykorzystać naszą kadrę medyczną zakupiliśmy nowoczesny angiograf hybrydowy. Cechuje się on wysokim stopniem innowacyjności w dziedzinie RTG. Poza tym badanie angiografem można łączyć ze specjalistycznymi zabiegami leczniczymi, m.in. podawaniem odpowiednich leków w określone miejsca w układzie krwionośnym. Decydując się na tę inwestycję, zaangażowaliśmy 2,5 mln zł własnych środków, bez żadnego wsparcia innych podmiotów.

Oddział Kardiologii Interwencyjnej wykorzystując szerokopasmowe łącze internetowe (Teleinternet) do przesyłania nagrań z badaniami pacjentów do Instytutu Kardiologii w Aninie, zapewnia szybką konsultację pacjentów i postawienie diagnozy.
W 2015 r. w Szpitalu zakupiono specjalistyczny sprzęt w ramach projektów unijnych. Funkcjonalność sprzętu do nieinwazyjnej diagnostyki układy krążenia pozwoli lekarzom miedzy innymi na ocenę ryzyka zgonu pacjentów w ciężkim stanie klinicznym czy obserwację przebiegu terapii nadciśnienia tętniczego. Na Oddział Położniczo- Ginekologiczny został zakupiony program do szacowania ryzyka wystąpienia wad genetycznych. Dodatkowo aparat USG został wyposażony w różne tryby obrazowania, dopplerowskie i funkcje poprawiające jakość obrazowania. Zakup tego nowoczesnego ultrasonografu pozwoli na prowadzenie prac badawczych w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych oraz nowoczesnych badań z zakresu położnictwa i ginekologii. Wprowadzono także nowe metody leczenia: leczenie zaburzeń rytmu serca za pomocą ablacji prądem o częstotliwości radiowej, z diagnostyka kardiologiczna za pomocą rezonansu magnetycznego, leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C terapią bezinterferonową w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym, leczenie immunoglobulinami. W 2018 r. całkowicie zmodernizowano wyposażenie i sprzęt Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni.

Jakość pracy szpitala była przez lata potwierdzana także przez:

1. Certyfikaty Jakości (krajowe i międzynarodowe) dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

2. Wysokie pozycje w rankingach – w "Rankingu Szpitali" publikowanym co roku od dwunastu lat Szpital uczestniczył kilkakrotnie i zawsze mieścił się w złotej „setce”. W ostatnim rankingu z 2018 r. uplasował się na 23 pozycji w kraju („sieć szpitali” III stopień) w tym na 2 miejscu w Województwie Mazowieckim.

W badaniach ankietowych dotyczących satysfakcji pacjentów (prowadzonych systematycznie już od 18 lat) powyżej 90% pacjentów jest zadowolonych z usług otrzymywanych w szpitalu w Ostrołęce.

Oto kilka uwag pacjentów z badania satysfakcji pacjentów:

Jestem bardzo zaskoczona miłą atmosferą panująca w Oddziale” – pacjentka Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

„Z pobytu w szpitalu jestem bardzo zadowolona i kiedykolwiek miałabym przebywać to tylko w Ostrołęce” – pacjentka Oddziału Chorób Wewnętrznych

Jestem bardzo zadowolona z miłej obsługi pielęgniarek i lekarzy. Widzę, że lekarze wkładają wiele starań by ustalić przyczynę mojej choroby i jej zapobiec ” – pacjent Oddziału Neurologicznego

Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, życzliwość i postawienie mnie na nogi” – pacjent Oddziału Onkologicznego

„Cokolwiek potrzebowało moje dziecko (dotyczy leczenia) natychmiast było dostarczone” – mama pacjenta Oddziału Dziecięcego

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Alan Baczewski