Kronika

Kronika

Początek działalności szpitala i lata wojenne


1564 r. - W Ostrołęce założono szpital–przytułek. Mieścił się na gruncie kościelnym, a utrzymywany był ze środków parafii i mieszczan.1608 r. - Szpital spłonął w pożarze. Wkrótce został odbudowany.1755 r. - W mieście, na terenie parafii istniał szpital dla ubogich o jednej izbie.1775 r. - Szpital dla ubogich posiadał dwie izby, dwa alkierze, jedną sień i komin wyprowadzony ponad dach. Szpital był ogrzewany – w izbie i alkierzu, gdzie mieszkali ubodzy były kominki, a w drugiej izbie piec.

1781 r. - Szpital umiejscowiony na gruncie kościelnym, posiadał 4 izby, w tym alkierz oraz komin murowany i drzwi na zawiasach żelaznych.

1806-1807 r. - Szpital został zniszczony w wyniku prowadzonych działań wojennych – wojna francusko-pruska. Po wojnie szpital szybko odbudowano.

1811 r. - Szpital spłonął doszczętnie w pożarze, który zniszczył inne budynki parafii.

1827 r. - W mieście istniał szpital drewniany, jednak bardzo zniszczony i wkrótce został rozebrany na opał (przez Rosjan).

1844-1848 r. - Lata budowy nowego szpitala.

1848 r. - Oddanie do użytku nowego szpitala św. Józefa. Mieścił się na placu miejskim przy kościele farnym. Był to gmach murowany w stylu neoklasycystycznym, posiadający 11 sal i 40 łóżek.

1865 r. - Dyrektorem szpitala był doktor Wojciech Łazowski.

1886 r. - Dyrektorem szpitala był doktor Mateusz Słomiński.

1894 r. - Dyrektorem szpitala był doktor Józef Zubowicz.

1899 r. - W Ostrołęce rozpoczął pracę doktor Józef Psarski, obecny patron szpitala.

Luty 1904 r. - W Szpitalu Św. Józefa rozpoczęły pracę Siostry Miłosierdzia Zgromadzenia Św. Wincentego A Paulo. tzw. „Szarytki”.

1909 r. - Dyrektorem szpitala był Ignacy Wójcicki.

1914-1915 r. - Okres I wojny światowej. Zniszczenie szpitala i ewakuacja w lipcu 1915 r. W grudniu powrót Sióstr Miłosierdzia do pracy w ostrołęckim szpitalu.

1925 r. - Przed budynkiem szpitala postawiono pomnik Św. Józefa.

Dyrektorem szpitala był Tadeusz Szamota.

1933 r. - Dyrektorem szpitala był doktor Adam Kukliński, a lekarzem ordynującym Henryk Karbowski.

1936 r. - Dyrektor szpitala Adam Kukliński zaczął piastować mandat poselski. Na jego miejsce dyrektorem został doktor Henryk Karbowski.

1937 r. - Pracę w szpitalu w Ostrołęce rozpoczął doktor Kazimierz Maniszewski, który zaraz po przybyciu do miasta zaczął organizować Ośrodek Zdrowia w Ostrołęce i objazdowe ambulatorium PCK.

1939 r. wrzesień - Początek II wojny światowej. Ewakuacja szpitala. Aresztowanie lekarzy polskich. Szpital był zarządzany przez Niemców.

1941 r. - Dyrektorem Szpitala został Niemiec Ginter Liehrmann.

1940-1944 r. - W szpitalu pracowali lekarze niemieccy: Ginter Liehrmann, Oskar Beller, dr Ruberel. Po wybuchu epidemii duru brzusznego do Ostrołęki powrócili i pracowali w szpitalu polscy lekarze: Ryszard Ostaszewski, Zygmunt Lipiński, Stanisław Pawłowski, pielęgniarki: Bronisława Sawczyn, Maria Kamińska oraz Siostry Szarytki – 2 z Prowincji Warszawskiej: s. Joanna Zielińska, i s. Zofia Stasiak i 4 z Prowincji Chełmińskiej.

1944 r. sierpień - Akcja wyzwalania Ostrołęki. Ewakuacja szpitala. Zniszczenie szpitala na skutek bombardowań.
 
 

Działalność szpitala w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

 
15 września 1944 r. - Doktor Józef Psarski został powołany na Starostę Ostrołęckiego.

Styczeń 1945 r. - Powołano Komitet Odbudowy Szpitala.

Kwiecień 1945 r. - Do Ostrołęki powrócili lekarze Ryszard Ostaszewski i Zygmunt Lipiński.

1 czerwiec 1945 r. - Doktor Ryszard Ostaszewski został dyrektorem szpitala i rozpoczął jego odbudowę.

Sierpień 1945 r. - Powrócił do doktor Kazimierz Maniszewski i został Lekarzem Powiatowym. Zorganizował ambulatorium dla ludności miasta i okolic (w swoim mieszkaniu).

1946 r. - Odremontowano częściowo i oddano do użytku budynek szpitala. Po remoncie szpital liczył 100 łóżek: 20 wewnętrznych, 40 chirurgicznych (z pododdziałem ginekologiczno-położniczym) i 40 zakaźnych.

1949 r. - Powstanie Oddziału Położniczo-ginekologicznego w odrębnym budynku, jednak znajdującym się na placu szpitala. Ordynatorem oddziału został doktor Zygmunt Lipiński.

1950 r. - Ze szpitalem rozstał się dyrektor Ryszard Ostaszewski. Nowym dyrektorem został doktor Jerzy Zieliński.

10 czerwca 1952 r. - W szpitalu przestały pracować Siostry Miłosierdzia.

6 październik 1953 r. - Zmarł doktor Józef Psarski. Obecnie szpital nosi jego imię.

1955 r. - Powstał w szpitalu Oddział Dziecięcy, którego ordynatorem została doktor Hanna Jędruszak. Oddział utworzono w miejsce zlikwidowanego Oddziału Zakaźnego, którego istnienie uznano za niezasadne ze względu na znaczne obniżenie liczby zachorowań na choroby zakaźne.

1956 r. - Dyrektorem szpitala został doktor Zygmunt Lipiński.

28 wrzesień 1966 r. - Oddano do użytku nowy szpital przy ul. Sienkiewicza. Szpital liczył 290 łóżek. Dyrektorem szpitala został doktor Zbigniew Grosser a przełożoną szpitala była Pelagia Kolesińska.

1967 r. - Powstały dwa nowe oddziały szpitala umieszczone w wykończonym nowym skrzydle – Oddział Neurologiczny z ordynatorem Barbarą Mrozek oraz Oddział Laryngologiczny, którego ordynatorem był Mieczysław Jeleniewski. Obydwa oddziały liczyły po 25 łóżek.

1968 r. - Powołano po raz pierwszy nowego Ordynatora Oddziału Noworodkowego – doktor Helenę Sierzputowską. Dotychczas pieczę nad tym oddziałem miał ordynator Oddziału Dziecięcego.

15 marca 1973 r. - Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala – nowym dyrektorem został Jerzy Włodkowski, który zmienił na tym stanowisku doktora Zbigniewa Grossera

1974 r.
1.      Oddano do użytku Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej z Reanimacją. Oddział Liczył 4 łóżka. Ordynatorem został doktor Wawrzyniec Jeruzalski.

2.      Uruchomiono w szpitalu działalność Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, którego ordynatorem został dr n. med. Wiktor Stański.

15 sierpnia 1975 r.
1.      Przekształcenie Szpitala Powiatowego w Wojewódzki Szpital Zespolony. Było to związane z utworzeniem nowego województwa ostrołęckiego.

2.      W szpitalu powstał Wojewódzki Zarząd Polskiego towarzystwa Lekarskiego, a jego Przewodniczącym został dr n. med. Jędrzej Gajda.

3.      Powstała Wojewódzka Przychodnia matki i dziecka, a jej szefową została doktor Hanna Jędruszak.

13 marca 1976 r. - Zmiana na stanowisku Dyrektora – nowym Dyrektorem została doktor Elżbieta Kacprzycka

Czerwiec 1977 r. - Rozpoczął działalność 32-łóżkowy Oddział Urazowo-ortopedyczny. Ordynatorem został dr n. med. Zygmunt Moczydłowski.

1 maj1978 r.
1.      Zmiana na stanowisku Dyrektora Szpitala – Elżbietę Kacprzycką zastąpił doktor Edward Pogodski.

2.      W szpitalnym Dziale Pomocy Doraźnej zaczęła jeździć pierwsza karetka „R”.

1 marca 1979 r. - Powstał w szpitalu nowy oddział – Oddział Urologiczny liczący 28 łóżek. Ordynatorem został doktor Edward Pogodski, będąc jednocześnie dyrektorem szpitala.

1 września 1980 r.
1.      Zmiana Dyrekcji – nowym dyrektorem został doktor Jerzy Włodkowski.

2.      Oddano do użytkowania nowy pawilon dla przewlekle chorych, w którym znalazł lokalizację Oddział Neurologiczny, a później uruchamiane następne oddziały specjalistyczne.

Marzec 1981 r. - Oddano do użytku Przychodnię Specjalistyczną przy ul. Sienkiewicza, w odrębnym budynku przy szpitalu.

Maj 1981 r. - W pawilonie dla przewlekle chorych zaczął swoją działalność Oddział Wewnętrzny o profilu gastrologicznym. Ordynatorem został doktor Henryk Perkowski.

1982 r. - W szpitalu wykonano pierwszą gastroskopię.

1 marzec 1983 r. - Szpital ma nowego dyrektora, jest nim Maria Kraszewska, która zastąpiła na tym stanowisku Jerzego Włodkowskiego.

Grudzień 1983 r. - Rozpoczęła się budowa Nowego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

1985 r. - W szpitalu wykonano pierwszą kolonoskopię

8 listopada 1986 r. - Zorganizowano jubileusz 20-lecia Szpitala. W trakcie uroczystości zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia.

1987 r. - Oddano do użytku nowy budynek Pralni Szpitalnej, w którym znalazł lokalizację także magazyn szpitalny

1 czerwiec 1987 r. - Zmiana na stanowisku dyrektora – nowym dyrektorem został doktor Waldemar Miłuński, który zastąpił Marię Kraszewską.

14 styczeń 1989 r. - Pożar w szpitalu. W nocy spłonął budynek administracji szpitala, a wraz z nim cała dokumentacja w tym także akta osobowe pracowników – nie udało się nic uratować.

1 październik 1989 r. - Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala – nowym szefem został doktor Jerzy Hakało.

Październik 1989 r. - Reaktywowano w szpitalu działalność Izb Lekarskich. Pierwszym Przewodniczącym Izby Lekarskiej w Ostrołęce został wybrany doktor Kazimierz Gąska.

Listopada 1989 r. - Utworzono Izby Pielęgniarskie. Pierwszą Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych została wybrana mgr Czesława Smolec – Naczelna Pielęgniarka Szpitala.

1 marzec 1990 r. - Znów zmiana na stanowisku Dyrektora – nowy dyrektor to doktor Arkadiusz Szmidt.

7 kwiecień 1990 r. - Szpital zmienił patrona. Nowym patronem został doktor Józef Psarski, miejscowy lekarz i społecznik.

15 listopad 1990 r. - W tym dniu nowym dyrektorem szpitala został doktor Jerzy Napiórkowski.

Grudzień 1990 r. - Uruchomiono pierwszą część działalności nowego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Gorbatowa. Do nowych pomieszczeń przeniesiono Poradnie Specjalistyczne.
 

Najnowsza historia szpitala

 
Styczeń 1991 r. - Pożar w Oddziale Chirurgicznym. Ogień zaprószył pacjent, na szczęście udało się go ugasić i nikt nie ucierpiał.

1 marzec 1992 r. - Nowym Dyrektorem Szpitala został doktor Janusz Jankielewicz.

Styczeń 1993 r. - Przeniesienie siedziby Dyrekcji Szpitala do budynku nowego szpitala przy ul. Gorbatowa.

Marzec 1993 r. - W szpitalu wykonano pierwszą operację metodą laparoskopową. Był to zabieg usunięcia pęcherzyka żółciowego.

Sierpień 1994 r. - Z wizytą w naszym szpitalu gościł Minister Zdrowia Jacek Żochowski.

6 wrzesień 1995 r. - Nowym Dyrektorem Szpitala został dr n. med. Krzysztof Majewski.

Grudzień 1995 r. - Uruchomiono nowy 6-cio łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii Medycznej.

Wrzesień 1996 r.
1.      Szpital wzbogacił się w nowoczesny sprzęt diagnostyczny – tomograf komputerowy, mamograf, encefalograf dla dzieci (komputerowy).

2.      Szpital świętował jubileusz 30-lecia. Z tej okazji spotkali się byli i obecni pracownicy szpitala, znaczna część otrzymała różnego stopnia odznaczenia, medale i wyróżnienia.

27 lipiec 1997 r. - Na dyrektora szpitala został powołany doktor Wojciech Miazga.

1998 r.
1.      W budynku szpitala przy ul. Gorbatowa rozpoczęła działalność nowoczesna Centralna Sterylizatornia. Kierownikiem została inż. Mirosława Główczak.

2.      Do nowych pomieszczeń w tym samym budynku został też przeniesiony Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

31 grudnia 1998 r. - Szpital stał się zakładem samodzielnym. Dotychczasowy Wojewódzki Szpital Zespolony decyzją Wojewody został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Od szpitala odłączono gminne i wiejskie ośrodki zdrowia.

1999 r. - Organem założycielskim szpitala (z mocy prawa) stał się Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Finansowanie usług medycznych przejęły Kasy Chorych na podstawie zawartych ze szpitalem umów.

1 październik 1999 r. -  Zlikwidowanie Przychodnię nr 1 przy ul. Kościuszki. W jej miejsce powstała przychodnia lekarza rodzinnego (prowadzona przez doktor Elżbietę Sikorską i Beatę Gadek).

1 listopad 1999 r. - Ze struktur szpitala zostały wyłączone Przychodnie Nr 3 i Nr 4 oraz Gminny Ośrodek Zdrowia w Rzekuniu i Gminny Ośrodek Zdrowia w Kuninie – było to związane z faktem, że jednostki te samodzielnie podpisały kontrakty z kasą chorych.

2000 r.
1. Utworzono 12 łóżkowy Oddział Dermatologiczny. Kierownikiem Oddziału została doktor Maria Miłuńska.

2. Utworzono wyspecjalizowany Oddział Patologii Noworodka, liczący 16 łóżek z wydzielonym 4 stanowiskowym Pododdziałem Intensywnej Terapii. Ordynatorem został doktor Janusz Chełchowski.

3. Utworzono 4 oddziały dzienne: oddział rehabilitacji, szybkiej diagnostyki kardiologicznej, onkologiczny, leczenia uzależnień od alkoholu.

4. Szpital uzyskał tytuł Szpitala Promującego Zdrowie i przynależność do sieci szpitali promujących zdrowie.

5. Utworzono szkołę rodzenia i salę porodów rodzinnych.

6. Utworzono 26-łóżkowy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Kierownikiem została mgr pielęgniarstwa Agata Justyna Ejdys.

Listopad 2001 r. - Szpital świętował uroczystość 35-lecia szpitala. Z tej okazji zorganizowano w porozumieniu z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym okolicznościową konferencję „Wczoraj, dziś i jutro ochrony zdrowia na Kurpiowszczyźnie”.

15 grudnia 2001 r. - Uruchomiono nowy Zakład Diagnostyki Inwazyjnej Układu Krążenia i Hemodynamiki, w którym zaczęto wykonywać badania koronarograficzne. Kierownikiem Zakładu został doktor Dariusz Karwowski.

2002 r. - Rozpoczął działalność Szpitalny Oddział Ratunkowy, który po przebudowie objął dotychczasową Izbę Przyjęć. 

Marzec 2002 r. - Pierwsza wizyta Komisji Akredytacyjnej z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, w wyniku której szpital uzyskał Certyfikat Akredytacyjny na okres 1 roku.

Marzec 2003 r. - Ponowna wizyta Komisji Akredytacyjnej i ocena szpitala pod kątem zgodności ze standardami akredytacyjnymi. Tym razem szpital otrzymał pełną akredytację na 3 lata i bardzo wysoką punktację (93 na 100 możliwych do zdobycia).

Czerwiec 2003 r. - Uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego przez Dyrektora CMJ Andrzeja Piskunowicza. Certyfikat jest ważny do 2006 r.

Grudzień 2003 r. - Uruchomiono nowoczesny Blok Operacyjny w nowym budynku Szpitala Specjalistycznego wraz z 10-cio łóżkową salą wybudzeń.

2004 r. - Szpital zajął 41 miejsce w rankingu pn. „Bezpieczny szpital bezpieczny pacjent” organizowanym przez Rzeczpospolitą i CMJ. Ranking wskazywał 100 najlepszych szpitali spośród około 700 szpitali publicznych.

2 grudnia 2004 r. - Wręczenie Certyfikatu ISO 9001:2000. W obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Marka Struzika po dokonanym audicie przez firmę Lloyd`s Register Quality Assurance szpital otrzymał Międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9001:2000.

Październik 2005 r.
1.      Wice Marszałek Województwa Mazowieckiego Arkadiusz Czartoryski przekazał dla Oddziału Internistycznego o profilu gastroenterologicznym nowoczesne aparaty endoskopowe – 2 kolonoskopy i 1 gastroskop.

2.      W tegorocznym rankingu szpitali „Bezpieczny szpital bezpieczny pacjent” szpital zajął 35 miejsce w Polsce. Jest to 5 miejsc wyżej niż w roku poprzednim.

8 luty 2006 r. - Uroczyste przekazanie zainstalowanego nowoczesnego 64-rzędowego tomografu komputerowego.

25-27 kwiecień 2006 r. - Ponowna wizyta Komisji Akredytacyjnej w celu stwierdzenia zgodności postępowania z założeniami standardów akredytacyjnych. W wyniku wizyty szpital ponownie uzyskał Certyfikat akredytacyjny na okres 3 lat, tj. do maja 2009 r.

12 październik 2006 r. - Szpital świętował jubileusz 40-lecia. Z tej okazji spora część załogi otrzymała różnego rodzaju odznaczenia i medale.

W czasie uroczystości po raz pierwszy wręczono wprowadzony po raz pierwszy medal „Zasłużonemu dla szpitala w Ostrołęce”. Tym medalem oprócz pracowników szpitala wyróżniono także 5 osób lub instytucji szczególnie zasłużonych dla szpitala, których bez obawy można nazwać Przyjaciółmi Szpitala. W tej grupie odznaczonych byli: Zarząd Województwa Mazowieckiego, pan Jerzy Dobek- były wojewoda i wicemarszałek, a obecnie przewodniczący Rady społecznej Szpitala, Przedsiębiorstwo Stora Enso Ostrołęka, Euzebiusz Hoffman – wieloletni Dyrektor Ostrołęckich Zakładów Celulozowo-Papierniczych, członek Rady Społecznej oraz członek Komitetu Pomocy Szpitalowi oraz Elżbieta Szyszkowska z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.

Marzec 2007 r.
1.      Szpital wzbogacił się o nowy aparat do kruszenia kamieni w układzie moczowym.

2.      Z wizyta w szpitalu gościła Ewa Kopacz – posłanka Platformy Obywatelskiej, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia (jesienią 2007 r. została Ministrem Zdrowia).

24 wrzesień 2007 r. - Początek remontu estakady podjazdowej do szpitala. Prace trwały do końca roku.

Listopad 2007 r. - Uruchomienie w Zakładzie Rehabilitacji leczniczej nowoczesnej kriosauny. Tego typu nowoczesny sprzęt posiada poza nami tylko jednak palcówka w Polsce.

Grudzień 2007 r.
1.      Nowoczesny sprzęt ortopedyczny do zwalczania bólów kręgosłupa przekazała szpitalowi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

2.      W naszym szpitalu kardiolodzy po raz pierwszy wszczepili pacjentowi rozrusznik serca. Pierwszy zabieg wykonał doktor Przemysław Chojnowski.

Styczeń 2008 r. - Na terenie szpitala firma Fresenius uruchomiła Stację dializ. Pacjenci tez nie muszą pokonywać dużych odległości znosić niedogodności związanych z transportem do innego szpitala.

Październik 2008 r. - Ranking Rzeczpospolitej „Bezpieczny Szpital” – zajęliśmy 38 miejsce pośród ponad 700 publicznych szpitali w kraju.

1 maj 2009 r. - Rozpoczęła działalność nowa kuchnia w szpitalu. Nowoczesny obiekt wyposażony w nowoczesny sprzęt umożliwiający przygotowanie posiłków w sposób higieniczny a zarazem szybki.

12 listopada 2009 r. - Poświęcenie Kaplicy Szpitalnej

Jest to pierwsza część uroczystości związanych z otwarciem Nowego Szpitala.Aktu poświęcenia dokonał biskup Tadeusz Bronakowski. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, Marszałek Województwa Mazowieckiego, władze miasta i powiatu oraz licznie przybyli pracownicy.

18 listopada 2009 r. - Przeniesienie działalności medycznej szpitala do nowego obiektu przy Al. Jana Pawła II 120 A. Akcja przenosin była zaplanowana na 2 dni. Dzięki sprawnej organizacji i ogromnej pomocy Straży pożarnej, Meditransu, Policji, Straży Miejskiej i innych osób dobrej woli udało się zakończyć przewożenie pacjentów już pierwszego dnia, około południa 

26 listopada 2009 r. - Szpital została laureatem konkursu EuroCertyfikat w kategorii Dobrej Praktyki Obsługi i Usług. Certyfikat jest ważny przez 1 rok tj. do dnia 25 listopada 2010 r.

30 stycznia 2010 r. - Uroczystość oddania do użytkowania i poświęcenia Nowego Szpitala przy al. Jana Pawła II 120 A. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Parlamentarzyści – Senator Krzysztof Majkowski oraz Posłowie na Sejm RP Andrzej Halicki, Arkadiusz Czartoryski. Byli też przedstawiciele władz miasta i powiatu, przedstawiciele rady społecznej szpitala, dyrektorzy okolicznych szpitali i zaprzyjaźnionych zakładów pracy i organizacji, pracownicy i pacjenci.

Uczestnicy uroczystości byli świtkami wyjątkowego wydarzenia dla szpitala wydarzenia – Marszałek Województwa Mazowieckiego nadał Szpitalowi w Ostrołęce Sztandar. Z jego rąk sztandar przyjął Dyrektor, który następnie przekazał pocztowi sztandarowemu (skład pocztu: Michał Olszewski, Joanna Wargacka, Katarzyna Augustyniak).

12 maja 2012 r. - Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej ma patrona. Został nim dr n. med. Zygmunt Moczydłowski, który utworzył oddział w 1977 r. na pamiątkę tej uroczystości odsłonięto wbudowaną w holu oddziału tablicę pamiątkową.

14 czerwca 2012 r. - W szpitalu dokonano poświęcenia i oficjalnego otwarcia 2. nowych pracowni – rezonansu magnetycznego i angiografii.

01 września 2013 r. - Utworzono Oddział Onkologiczny. Po licznych działaniach i interwencjach udało się uzyskać kontrakt na stacjonarny oddział. Pierwszym Kierownikiem Oddziału została lek. Agnieszka Domurad.

1-3 października 2013 r. - W Szpitalu odbył się audyt odnowieniowy Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2008, zakończony sukcesem i uzyskaliśmy na kolejne 3 lata Międzynarodowy Certyfikat Jakości.

20-22 listopada 2013 r. - Ponowna wizyta Komisji Akredytacyjnej w celu stwierdzenia zgodności postępowania z założeniami sstandardów akredytacyjnych.

1 kwietnia 2014 r. - Przeniesienie Oddziału Psychiatrycznego do budynku przy Al. Jana Pawła II 120 A. Jest to ostatni oddział przeniesiony z ul. Sienkiewicza.

Jest to moment ostatecznego zakończenia inwestycji: „Budowa Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce”.

9 maja 2014 r. - Uroczystość zakończenia inwestycji pn. „Budowa Szpitala Specjalistycznego”. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znamienici goście: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Tadeusz Nalewajk, Posłowie na Sejm RP i Europosłowie - Jarosław Kalinowski, Jerzy Borowczak, Arkadiusz Czartoryski, Andrzej Kania, Julia Pitera, Stanisława Prządka, Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski, Wicemarszałkowie i Radni Województwa Mazowieckiego – Wiesław Raboszuk, Wiesława Krawczyk, Marian Krupiński, Stanisław Rybski i Mirosław Augustyniak. Nie zabrakło przedstawicieli i reprezentantów samorządu terytorialnego i władz lokalnych, sław świata medycznego, przedstawiciele wielu zaprzyjaźnionych placówek medycznych i wielu innych zakładów pracy współpracujących ze szpitalem.

1 grudnia 2014 r. - Oddanie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w dzierżawę firmie TMS Sp. z o.o.

29 października 2015 r. - Nowoczesny sprzęt zasilił Zakład Kardiologii Interwencyjnej. Nowy aparat zastąpi poprzedni 14-letni koronarograf. Sprzęt został zakupiony dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Jego wartość wyniosła ponad 4 mln zł, z czego dofinansowanie unijne

stanowiło ponad 3,4 mln zł. Oprócz tego został zakupiony aparat do echokardiografii dla Oddziału Kardiologii i aparat do oceny parametrów krytycznych dla Oddziału Neonatologicznego.

1 styczeń 2016 r. - Zmiana Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych z mgr inż. Czesław Duszak na mgr inż.Ryszard Sidorzak.

11 kwietnia 2016 r. - Rozpoczęto modernizacje i przebudowę budynku Przychodni Szpitala i części administracyjnej.

29 grudzień 2016 r. - Uroczystość zakończenia modernizacji i przebudowy budynku Przychodni Szpitala i części administracyjnej oraz uruchomienie aparatu cyfrowego RTG do mammografii z funkcją tomosyntezy.

11 kwiecień 2017 r. - Nowy kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego - lek Piotr Paździor.

24 lipca 2017 r. - Nowy kierownik Oddziału Urologicznego - lek Zbigniew Jarząbek.

30 października 2017 r. - Na Oddział Położniczo - Ginekologiczny został zakupiony program do szacowania ryzyka wystąpienia wad genetycznych. Dodatkowo aparat USG został wyposażony w różne tryby obrazowania, dopplerowskie i funkcje poprawiające jakość obrazowania. Zakup tego nowoczesnego ultrasonografu pozwala na prowadzenie prac badawczych w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych oraz nowoczesnych badań z zakresu położnictwa i ginekologii.

2018 r. - Wprowadzono nowe metody leczenia: leczenie zaburzeń rytmu serca za pomocą ablacji prądem o częstotliwości radiowej, z diagnostyka kardiologiczna za pomocą rezonansu magnetycznego, leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C terapią bezinterferonową w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym, leczenie immunoglobulinami.

1 styczeń 2018 r. - Nowy kierownik Oddziału Dziecięcego - lek Michał Gawroński.

1 luty 2018 r. - Uruchomienie działalności Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w  Pawilonie Psychiatrycznym dla mieszkańców Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego.

1 czerwiec 2018 r. - Na Dyrektora Szpitala został powołany mgr Paweł Rafał Natkowski.

1 lipiec 2018 r. - Nowy kierownik Zakładu Rehabilitacji - mgr Hanna Załuska.

1 wrzesień 2018 r. - Całkowicie zmodernizowano wyposażenie i sprzęt Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni

1 październik 2018 r. - Nowy kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - lek Łukasz Antolak.

3 październik 2018 r. - 5-lecie Ośrodka Onkologicznego.
Oddział onkologiczny ostrołęckiego szpitala został w szczególny sposób wyróżniony i nagrodzony. Zarząd Mazowsza uhonorował oddział medalem pamiątkowym "Pro Masovia". Wyróżnienie odebrała kierownik ośrodka onkologicznego - dr Agnieszka Domurad

19 listopad 2018 r. - Zakup nowego sprzętu do Oddziału Chorób Płuc (polisomnograf), który umożliwia prowadzenie diagnostyki u pacjentów cierpiących na zespół bezdechu sennego.

1 styczeń 2019 r. - Przeniesienie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu do Pawilonu Psychiatrycznego.

14 styczeń 2019 r. - Nowy kierownik Bloku Operacyjnego - lek Wojciech Miazga.

21 luty 2019 r. - Szpital otrzymał Certyfikat „Zadowolony Pacjent”, który jest nadawany na wniosek pacjentów korzystających z usług Szpitala.

26 luty 2019 r. - Szpital otrzymał Certyfikat „PracoDawcaZdrowia” potwierdzający promocję profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy.

5 kwiecień 2019 r. - 40-lecie Oddziału Urologicznego. Z tej okazji odbyła się konferencja jubileuszowa połączona z uroczystością nadania imienia Edwarda Jerzego Pogodskiego Oddziałowi.

1 lipiec 2019 r. - Zmiana Zastępcy Dyrektora ds.Opieki Zdrowotnej z lek Włodzimierz Kucharski na lek. Wojciech E. Krzyżanowski.

1 październik 2019 r. - Uruchomienie nowej Poradni Pediatrycznej –  leczenie pacjentów po hospitalizacji.

1 listopad 2019 r. - Uruchomienie nowej Poradni Chorób Wewnętrznych – leczenie pacjentów po hospitalizacji.

6 września 2020 r. - Zmiana na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - nowym Kierownikiem został lek. Krzysztof Camlet.

28 lutego 2020 r. - Szpital otrzymał Decyzję Wojewody Mazowieckiego pozostawania Szpitala w podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2.

1 marca 2020 r. - Początek funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, składający się z: Pododdziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Dziennego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Poradni Rehabilitacji Kardiologicznej. Ośrodek zafunkcjonował w ramach pracy Oddziału Kardiologicznego. Koordynatorem Ośrodka został lek. Roman Załuska.

4 marzec 2020 r.- początek epidemii COVID-19  w Polsce (zachorowania na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2). Pierwszy przypadek zakażenia tym koronawirusem stwierdzono 4 marca 2020 w szpitalu w Zielonej Górze, gdzie zdiagnozowano zachorowanie 66-letniego mężczyzny, który przyjechał autokarem z Niemiec. W okresie od 14 do 20 marca 2020 obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego a od 15 marca 2020 wprowadzono na granicach Polski kordon sanitarny, znacząco ograniczający ruch graniczny. Od 20 marca 2020, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązuje w Polsce stan epidemii.

8 marca 2020 r. - Pierwszy pacjent zakażony SARS-CoV-2 w szpitalu, został hospitalizowany w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym.

1 kwietnia 2020 r. - Zmiana na stanowisku Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - nowym kierownikiem została lek.Urszula Drężek.

1 lipca 2020 r. - Zmiana na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej-nowym Kierownikiem został lek. Grzegorz Dziwiszek. Zmiana związana z odejściem na emeryturę wieloletniego Ordynatora dra n.med. Andrzeja Jabłońskiego.

30 września 2020 r. - Zmiana na stanowisku Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych- nowym Kierownikiem została lek.Magdalena Kosiorek.

1 październik 2020 r. - Zmiana na stanowisku Kierownika Oddziału Neurologicznego - nowym Kierownikiem została lek. Wioletta Pawełek. Zmiana związana z odejściem na emeryturę wieloletniego ordynatora lek. Doroty Szkopek.

1 grudnia 2020 r. - Zakład Diagnostyki Obrazowej ponownie w strukturach Szpitala. Po kilku latach realizacji tego typu usług w ramach outsorcingu (TMS) usługa znów świadczona jest przez Szpital.

26 grudnia 2020 r. - Rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19 w naszym Szpitalu. Pierwszą zaszczepioną osobą była lek. Maria Kapuśniak, lekarz epidemiolog i koordynator szczepień.

11 stycznia 2021 r. - Zmiana na stanowisku Kierownika Oddziału Kardiologicznego - nowym Kierownikiem został dr n med. Wojciech Krzyżanowski. Zmiana związana z odejściem na emeryturę wieloletniego Ordynatora lek. Janusza Jankielewicza.

1 lutego 2021 r.- Utworzenie Działu Transportu, zajmującego się także transportem sanitarnym na potrzeby Szpitala - dotychczas była to usługa realizowana przez podmioty zewnętrzne.

8 lutego 2021 r. - Zmiana na stanowisku Kierownika Pracowni Endoskopowej - nowym Kierownikiem został lek. Tomasz Bobiński, a zmiana związana jest z odejściem na emeryturę wieloletniego Kierownika lek. Wojciech Osajda.

17 marca 2021 r. - Został uruchomiony Szpital Tymczasowy. Szpital został wybudowany w systemie modułowym (4 moduły) i wyposażony w 192 łóżka. Za budowę był odpowiedzialny koncern PKN Orlen w porozumieniu ze Szpitalem , na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.11.2020 r. W ramach pierwszej decyzji Szpital Tymczasowy funkcjonował do 31.05.2021 r.

1 kwietnia 2021 r. - Zmiana na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - nowym Kierownikiem został lek. Dariusz Bojanowski.

1 kwietnia 2021 r. - Nowy kierownik Zakładu Rehabilitacji - lek.Aneta Wekwejt. Od lipca 2020 r. była pełniącą obowiązki kierownika.

27 października 2021 r.- Ponowne uruchomienie Szpitala Tymczasowego.

 
Opracowała mgr Grażyna Parzych

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2021r. Autor: Marta Kowalczyk