Jakość

Aktualnie Szpital posiada Certyfikat Akredytacyjny nadawany przez Ministra Zdrowia oraz Certyfikat ISO 9001

Od połowy 2000 r. szpital nasz jest członkiem Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. W celu rozwijania indywidualnych umiejętności kontroli i propagowania zdrowego stylu życia oraz kształtowania odpowiedzialności za własne postępowanie wobec środowiska, od 1999 r. działa we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym "Szkoła Promocji Zdrowia".

Akredytacja (tac. credo - wierzę), w sensie dosłownym, polega na zawierzeniu szpitalowi, że jak najlepiej wypełnia swoje funkcje względem pacjentów. Ta wiara oparta jest na kompleksowej ocenie dokonywanej na miejscu w szpitalu przez odpowiednio przeszkolonych wizytatorów. Widząc możliwość poprawy jakości świadczonych usług Szpital przystąpił do tego procesu.

W 2000 r., kiedy zaczęliśmy przygotowania do procesu szpitali z certyfikatem było w granicach 50-60 (spośród ponad 700 publicznych zakładów). Chcieliśmy dołączyć do tej grupy liderów. Było to dla nas duże wyzwanie, ponieważ standardów akredytacyjnych jest ponad 200 i dotyczą wszystkich etapów świadczonej usługi. W przypadku akredytacji ocena jakości jest całościowa. Oceniana jest jakość w sferze opieki nad pacjentem, ale także w sferze opieki poza medycznej (służby gospodarcze, administracyjne i techniczne). Opieka medyczno-pielęgniarska może przebiegać zadowalająco tylko wtedy, kiedy wszystkie jednostki organizacyjne szpitala właściwie funkcjonują. Na całościową ocenę jakości składa się zarówno jakość świadczeń medycznych jak i pozamedycznych. W takcie wizyty komisja akredytacyjna odwiedziła oddziały szpitalne, poradnie, blok operacyjny, gabinety zabiegowe, ale także zaplecze - kuchnię, pralnię, aptekę. Nie można w żaden sposób oszukać wizytatorów, ponieważ ocena opiera się nie tylko na podstawie obserwacji zaistniałego stanu, ale także na podstawie przeglądu losowo wybranej dokumentacji, wywiadu bezpośredniego z personelem, pacjentami i odwiedzającymi. Przygotowania do wizyty trwały około 1,5 roku. Jako cel założono zdobycie certyfikatu w 2002 r. W celu realizacji postawionych zadań utworzono struktury - Komitety i Zespoły odpowiedzialne za poszczególne procedury i rodzaje świadczeń, m.in:

Komitet Kontroli Zakażeń - przewodniczący: Wojciech Krzyżanowski - Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej oraz Zespół ds. Kontroli Zakażeń - Kierownik: lek. med. Maria Kapuśniak, opracowała, jak również dostosowuje na bieżąco obowiązujące procedury postępowania zmierzające do zapewnienia ochrony przed zakażeniami szpitalnymi oraz minimalizacji skutków w przypadku ich wystąpienia.

Komitet ds. Analizy Zgonów - przewodniczący: lek. med. Piotr Piasek, dokonuje analiz przyczyn zgonów mających miejsce na oddziałach szpitalnych.

Komitet Terapeutyczny - przewodnicząca lek. med. Urszula Drężek, opracowuje procedury w ramach gospodarki lekami w MSS. Efekt prac Komitetu to m.in. opracowany szczegółowy Receptariusz Szpitalny.

Komitet ds. zapobiegania i zwalczania odleżyn - przewodnicząca mgr Halina Suska, opracowała standard oraz wdrożyła działania profilaktyki przeciwodleżynowej poprawiające jakość pobytu pacjentów na oddziałach. Na bieżąco prowadzone są analizy i modyfikacja zasad zgodnie z rozwojem wiedzy medycznej.

Komitet ds. analizy dokumentacji medycznej - przewodnicząca: lek. Anna Tyszka. Zespół na bieżąco doskonali  dokumentację medyczną  m.in. poprzez prowadzenie analizy dokumentacji i w oparciu o nią wprowadzane są działania zmierzające do poprawy.

Prowadzono działania mające poprawić stan bezpieczeństwa p.poż w MSS m.in. poprzez doposażenie w sprzęt gaśniczy. Przy współpracy Państwowej Straży Pożarnej organizowane są  próbne ewakuacje.

Kompleksowemu przeglądowi poddano sprzęt medyczny używany do świadczenia usług medycznych. Sporządzono wykaz sprzętu i harmonogram przeglądów i na bieżąco jest on realizowany i modyfikowany.

Po pierwszej wizycie spełniliśmy 74% wymaganych standardów i otrzymaliśmy akredytację warunkową na okres 1 roku. Ale to nas nie zniechęciło, wręcz przeciwnie. Taka ocena wskazała nam niedociągnięcia i kierunek działań, jaki należało podjąć, aby poprawić jakość. Nadal udoskonalaliśmy naszą pracę i zakład i po roku ponownie poddaliśmy się kontroli wizytatorów z CMJ i uzyskaliśmy 90% zgodności z opracowanymi standardami i status szpitala akredytowanego na okres 3 lat, tj., od 12 maja 2003 r. do 13 maja 2006 r. To był dla nas ogromny sukces. Jest to tylko symbol jakości, ponieważ ją najlepiej odczuwają pacjenci, którzy chcą leczyć się w naszym szpitalu, a także kontrahenci współpracujący z nami. Po uzyskaniu tego certyfikatu dyrektor podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001. Pierwszy raz Międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9001:2000 Szpital otrzymał 25 października 2004 r. Aktualny certyfikat obowiązuje do października 2022 roku.

Opracowano Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Politykę ZSZ, procedury systemowe, procedury operacyjne oraz instrukcje regulujące poszczególne obszary działalności Szpitala. W MSS zafunkcjonowały audity wewnętrzne, zapewniające możliwość ciągłego doskonalenia szpitala. Przeszkolono 15 pracowników na auditorów wewnętrznych, którzy przeprowadzili pierwsze audity i prowadzą je systematycznie we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala. Od 2010 r. zwiększono liczbę auditorów wewnętrznych do 25 osób. Efektem wykonanych auditów jest identyfikowanie obszarów wymagających doskonalenia, jak również podjęcie konkretnych działań mających na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń.

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2021r. Autor: Marta Kowalczyk