Zadanie pn. "Modernizacja układu zasilania energetycznego i wymiana drzwi na p. pożarowe".

logotyp

Realizacja Zadania odbywała się w okresie od 28.08.2018 r. do 31.12.2018 r.

Całkowita wartość Zadania wyniosła 122.371,67 zł w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego (99%) wyniosła 121.147,95 zł.

- środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (1%) wyniosły 1.223,72 zł.

Zadanie polegało na modernizacji 4 szt. pól odpływowych w rozdzielni w budynku Oddziałowej Stacji Transformatorowej S-1 oraz nr TR-2 i TR-4 Stacji Transformatorowej SO-2 stanowiących zasilanie podstawowe w energię elektryczną całego Szpitala. W ramach robót wymienione zostały 4 szt. zwykłych drzwi na przeciwpożarowe o wytrzymałości ogniowej typu EI60 do pomieszczeń: Rozdzielni Głównej NN i zasilaczy UPS z akumulatorami w piwnicy w bloku "B". W ramach zadania został sfinansowany nadzór inwestorski. Realizacja przedmiotowej inwestycji zapewnia poprawne działanie podstawowego zasilania dwustronnego w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej nie powodując przerw w funkcjonowaniu przychodni i oddziałów szpitalnych, co gwarantuje bezproblemową realizację udzielania świadczeń medycznych, a tym samym wykonanie kontraktu z NFZ. Szpital nie ponosi start finansowych z tytułu niewykonania zaplanowanych świadczeń medycznych.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 25 listopada 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, 11:50