Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego".

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z zapotrzebowaniem na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego robót budowlanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w związku z realizacją w/w projektu, 30 września 2020r. została zawarta umowa na wykonanie zamówienia z Biurem Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski z siedzibą w Ławy 76c, 07-411 Rzekuń. .


Opublikowano: 14 października 2020 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020, 12:16