Zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

Logotyp

Realizacja Zadania odbywała się w okresie od 15.05.2018 r. do 31.12.2018 r.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował zadanie pod nazwą "Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

Całkowita wartość Zadania wyniosła 1.030.734,19 zł w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego (99%) wyniosła 1.020.426,85 zł

- środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (1%) wyniosły 10.307,34 zł.


Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pn. ,, Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce''. W ramach zadania zakupiony został sprzęt medyczny dla Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Oddziału Chorób Płuc, Pracowni Bronchoskopowej, Oddziału Dziecięcego oraz Oddziału Otolaryngologii, spełniający aktualne standardy techniczne i jakościowe. Zakup aparatury pozwolił na wyrównanie niedostatków infrastruktury ochrony zdrowia, co jest niezbędne w celu poprawy świadczenia usług zdrowotnych. Dzięki wyposażeniu w/w Oddziałów i Pracowni w nowy sprzęt medyczny, zachowana została ciągłość pracy. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyniła się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych, polepszenia warunków pracy kadry medycznej oraz pozwoliła na wykonanie kontraktu z NFZ. Wszystkie te działania wpłynęły na rozwój placówki, ale co najważniejsze dały komfort przede wszystkim pacjentom którzy mogą korzystać z nowej, w pełni bezpiecznej aparatury medycznej.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 25 listopada 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, 11:11