Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W związku z zapotrzebowaniem na zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego  Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu. 30 listopada 2020 r. została zawarta umowa , której przedmiotem zamówienia są  ,,Analizatory Parametrów Krytycznych''
szt. 2 , stroną Sprzedającą jest firma RADIOMETER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kolejowa 5/7, 01 - 217 Warszawa.   


Opublikowano: 14 grudnia 2020 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 21.12.2020, 08:53