Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W związku z sytuacją spowodowaną zwiększoną ilością pacjentów poddanych tlenoterapii (z COVID-19) oraz zapewnieniem utrzymania ciśnienia nominalnego w sieci w  Mazowieckim  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu  25 listopada 2020 r. została zawarta umowa , której przedmiotem zamówienia jest ,,Parownica atmosferyczna'' szt. 1 , stroną Sprzedającą jest firma Grzegorz Kruk wspólnik s.c. KRUK PARTNER ul. Na przełaj 12A, 03-092 Warszawa.   


Opublikowano: 09 grudnia 2020 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2020, 08:37