Zadanie pn. "Zakup napędu neurochirurgicznego dla Bloku Operacyjnego"

 logotyp

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował zw 2019 r. zadanie pod nazwą ,,Zakup napędu naurochirurgicznego dla Bloku Operacyjnego" 

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Całkowita wartość Zadania wyniosła 68 386,73 zł w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosła (99%) 67 702,86 zł

- środki pochodzące z budżetu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce wyniosły (1%) 683,87 zł

Wyposażenie Bloku Operacyjnego w nowy sprzęt medyczny, spełniający aktualne standardy techniczne i jakościowe poprawiło dostępność do podstawowej aparatury medycznej i podwyższyło jakość udzielanych świadczeń medycznych. Realizacja inwestycji zapewniła utrzymanie odpowiedniego standardu usług medycznych w przypadku urazów czaszkowo-mózgowych.
Szpital w przypadku urazów czaszkowo-mózgowych wykonuje zabiegi ratujące życie.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 25 listopada 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, 11:56