Zadanie pn. "Modernizacja Bloku Operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia".

logotyp

Realizacja Zadania odbywała się w okresie od 19.12.2017 r. do 30.11.2018 r.

Realizacja Zadania odbywała się w okresie od 19.12.2017 r. do 30.11.2018 r.


Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował zadanie pod nazwą "Modernizacja Bloku Operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia"

Całkowita wartość Zadania wyniosła 10.004.847,30 zł w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego (99%) wyniosła 9.904.798,83 zł.

- środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (1%) wyniosły 100.048,47 zł.


Zadanie polegało na modernizacji 6 sal operacyjnych i sali wybudzeniowej. Modernizacja Bloku Operacyjnego przebiegała w II etapach. W I etapie zostały zmodernizowane sale: C1; C2; C3; C4, natomiast w etapie II zmodernizowane zostały sale: B1; B2; sala wybudzeń oraz część korytarza przy sali wybudzeń. Z uwagi na mechaniczne zniszczenia zostały wymienione zewnętrzne pokrycia podłóg, a także dostosowana została infrastruktura elektryczna do nowo zakupionego sprzętu. W ramach zadania zakupiony został sprzęt medyczny niezbędny do funkcjonowania Bloku Operacyjnego m.in. diatermia chirurgiczna mono-bipolarna, śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C, aparat do śródoperacyjnych badań USG, aparaty do znieczulenia, nóż harmoniczny, tromboelastometr, histeroskop, a także zostały unowocześnione stanowiska anestezjologiczne. Zakupione zostały kolumny anestezjologiczne. Wykonana została integracja sal operacyjnych polegająca na powiązaniu informatycznych stanowisk komputerowych sal ze szpitalnym systemem AMMS, pozwalająca na pozyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym, przysyłanie i archiwizację danych o zabiegu operacyjnym. Dzięki temu istnieje możliwość pozyskiwania informacji z historii choroby o pacjencie (wyniki badań, przebieg procesu leczenia) z systemu AMMS w sali operacyjnej w czasie trwania zabiegu operacyjnego. Zespół sali operacyjnej po przeprowadzonej modernizacji ma możliwość zlecenia badań diagnostycznych i przesyłanie obrazów wykonywanych w trakcie operacji do wybranych Oddziałów. Zakupiony sprzęt wpłynął pozytywnie na jakość leczenia pacjentów oraz zapewnił ciągłość pracy Bloku Operacyjnego i Anestezjologii, a także poprawił jakość pracy, komfort i ergonomię personelu medycznego. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyniła się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych w naszym Szpitalu.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 25 listopada 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, 11:51