Zadanie pn "Wymiana transformatorów w Oddziałowej Stacji Transformatorowej nr SO-2 wraz z adaptacją i modernizacją układów zasilania, sterowania i automatyki"

logotyp

Realizacja zadania odbywała się w okresie od 07.03.2017 r. do 31.10.2017 r. 

Całkowita wartość Zadania wyniosła 373.743,86 zł  w tym- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosła (99%) 370.006,42 zł 

- środki pochodzące z budżetu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce wyniosły (1%) 3.737,44 zł

Zadanie polegało na wymianie 2 szt. transformatorów (suchych) 15/0,4 kV, 1000 kVA każdy w Oddziałowej Stacji Transformatorowej nr SO-2 przy estakadzie (budynek Nr 5) na dwa transformatory energooszczędne (o obniżonej wartości strat stanu jałowego i obciążeniowego) 15/04 kV, 1600 kVA każdy, dostosowane do istniejącego i planowanego zapotrzebowania na moc elektryczną, z adaptacją i modernizacją układów zasilania, sterowania i automatyki oraz montażem w istniejących komorach, według dokumentacji projektowej.

Transformatory pozwolą na zwiększenie elektrycznej mocy dyspozycyjnej w Oddziałowej Stacji Transformatorowej SO-2 oraz zmniejszenie ilości zużytej energii elektrycznej na pokrycie strat jałowych i obciążeniowych. Nowe transformatory zapewnią dostosowanie do istniejącego i planowanego zapotrzebowania na moc elektryczną.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 25 listopada 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, 11:55