Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W związku z rosnącą ilością pacjentów wymagających podłączenia do dozowników tlenowych wskutek zakażeń Covid-19 w połączeniu z niedoborem tego rodzaju sprzętu w zasobach Mazowieckiego  Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu 15 grudnia  2020r. zostało zawarte zamówienie na zakup ,, Dozowników tlenu z nawilżaczem w ilości 60 szt. oraz nawilżaczy CCO w ilości 15 szt.'', stroną Sprzedającą jest firma Eres Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Płouszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice. 


Opublikowano: 29 grudnia 2020 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 30.12.2020, 09:57