Zadanie pn. "Zakup dermatomu elektrycznego wraz z siatkownicą dla Bloku Operacyjnego"

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował w 2019r. zadanie pod nazwą "Zakup dermatomu elektrycznego wraz z siatkownicą dla Bloku Operacyjnego"

Całkowita wartość Zadania wyniosła 79.000,00 zł w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosła (99%) 78.210,00 zł

- środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce wyniosły (1%) 790,00 zł

Wyposażenie Bloku Operacyjnego w nowy sprzęt medyczny, spełniający aktualne standardy techniczne i jakościowe poprawiło dostępność do podstawowej aparatury medycznej i podwyższyło jakość udzielanych świadczeń medycznych. Realizacja inwestycji zapewniła utrzymanie odpowiedniego standardu usług medycznych w przypadku pobierania płatów skórnych stosowanych do przeszczepów. Dermatom to rodzaj noża chirurgicznego do równomiernego pobierania cienkiej warstwy zdrowej skóry w celu jej przeszczepienia w miejsce, gdzie wystąpiło zniszczenie lub utrata tkanki. Ostrza wykorzystywane są w zabiegach leczniczych związanych z wykonaniem przeszczepu skóry m.in. z oparzeniami oraz infekcjami skórnymi w rekonstrukcjach w przewlekłych owrzodzeniach żylnych.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 25 listopada 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2021, 13:15